Nieuws

21.06.2024

Geen hogere BTW!


Op 3 juni ging de campagne Geen hogere btw! Je belast er heel Nederland mee van start. Een brede coalitie vanuit sport, media, boeken, cultuur en horeca komt in het geweer tegen de btw-verhoging. Het nieuwe kabinet is van plan om in 2026 het btw-tarief voor cultuur, media, horeca, boeken en sport te verhogen van 9%…

Lees meer

13.03.2024

Campagne Federatie Beeldrechten #eerlijkdelensocialmedia


De Federatie Beeldrechten startte op 22 februari 2024 een campagne om de social media platforms op te roepen een eerlijke vergoeding te betalen aan professionele beeldmakers voor auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal. Sinds eind 2021 zijn er gesprekken over een dergelijke vergoeding tussen Meta en de auteursrechtenorganisatie Pictoright. Tot op heden zonder resultaat. De Federatie Beeldrechten roept…

Lees meer

08.01.2024

Indexatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria per 1 januari 2024


Jaarlijks vindt op 1 januari een indexatie plaats van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Voor 2024 bedraagt de indexatie 13,598%. Dit percentage berust op de ontwikkeling van het minimumloon tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023. De geïndexeerde bedragen en bijbehorende calculator vind je op https://kunstenaarshonorarium.nl/ Per 1 januari 2025 zal de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria gaan…

Lees meer

06.11.2023

Brief aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu


Op maandag 6 november is namens ketentafel BKNL een brief gestuurd naar demissionair staatssecretaris Gunay Uslu over de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria, met een pleidooi voor structureel meer financiële ruimte voor de beeldende kunst om te kunnen voldoen aan fair pay. De brief kun je hier downloaden.

Lees meer

02.11.2023

Herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria


Op donderdag 2 november heeft Irene Asscher, voorzitter van Platform ACCT, de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria in ontvangst genomen tijdens het event De weg naar fair pay. Deze werd aangeboden door Marianne Versteegh, voorzitter van BKNL. De herijkte richtlijn kan geraadpleegd worden op de nieuwe website: www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl

Lees meer

26.01.2022

Onderzoek Kunstmarkt 2021


“De Nederlandse kunstmarkt krijgt klappen maar blijft overeind”, zo constateert de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), die samen met de Nederlandse Vereniging van Kunstbeurzen enquêteonderzoek deed onder galeries, kunstbeurzen en kunstkopers. Periodiek peilt de NGA de markt voor beeldende kunst. In 2017 werd voor het laatst een dergelijke peiling gedaan. In 2021 is de behoefte om…

Lees meer

26.08.2021

Richtlijn en Regeling Kunstenaarshonorarium: gouden combinatie maar meer verfijning is gewenst.


De richtlijn kunstenaarshonoraria is sinds 2017 een uniek initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars. BKNL (Beeldende Kunst Nederland) heeft onlangs onderzoeksbureau Berenschot gevraagd een tweeledig onderzoek uit te voeren naar de werking van de Honorariumrichtlijn[1] en naar de…

Lees meer

17.09.2020

Reactie BKNL op Corona-steunpakket d.d. 28 augustus voor de culturele sector


BKNL*, het overlegorgaan voor de beeldende kunst, is zeer blij met de bekendmaking dat met enorme inspanningen uwerzijds het kabinet 482 mln. euro extra voor cultuur vrijmaakt om de steun van de afgelopen maanden door te zetten. Hiermee erkent u, en daarmee het kabinet, de waarde van cultuur voor de Nederlandse maatschappij. Onze grote dank…

Lees meer

20.04.2020

Reactie BKNL op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector


BKNL heeft een brief gestuurd o aan minister Van Engelshoven als reactie op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector. Lees hier de brief aan de minister van OCW.

Lees meer

20.03.2020

Brief aan minister van OCW over steunpakket culturele en creatieve sector


Kunsten ’92 heeft mede namens BKNL op 17 maart een brief gestuurd aan minister Van Engelshoven over maatregelen voor de culturele en creatieve sector vanwege het coronavirus. Om in deze crisis zo eensgezind mogelijk op te treden, presenteren de organisaties een eerste analyse en voorstel voor een aanpak. De culturele en creatieve sector wil vanzelfsprekend…

Lees meer

25.06.2019

Reactie BKNL Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024


BKNL heeft met veel interesse de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 tot zich genomen en sluit zich aan bij de reactie van Kunsten ’92, ook BKNL waardeert de inzet van de minister zeer. Extra investeringen, minder regelgeving, de inzet op een beter draagvlak vanuit de regio en verbetering van de voorwaarden voor een sterke cultuursector. Bovendien is…

Lees meer

24.06.2019

Alle kunstmusea doen mee


Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie ondertekenen richtlijn kunstenaarshonoraria. Met vier handtekeningen weer een stap dichterbij het Nieuwe Normaal; alle beeldende kunstinstellingen in Nederland trekken gezamenlijk op voor een goed honorarium voor beeldend kunstenaars. Ook het Stedelijk Museum Amsterdam (dat de richtlijn sinds mei vorig jaar toepast),…

Lees meer

17.06.2019

Nieuwe editie beeldende kunst in cijfers


Welke gegevens zijn beschikbaar over presentatie-instellingen en kunstmusea? En welke cijfers zijn bekend over beeldend kunstenaars, hun werk en inkomen? Beeldende Kunst Nederland (BKNL) heeft opnieuw in beeld laten brengen wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland. De Collectieve Selfie 4 bundelt alle beschikbare gegevens over onder meer beeldend…

Lees meer

30.10.2018

Knelpunten in de Beeldende Kunst 2018 volgens BKNL


In haar visiebrief (maart 2018) benadrukt Minister Van Engelshoven haar voornemen ruimte te scheppen voor nieuwe cultuur en makers. In dezelfde brief geeft de minister aan dat het voor een sterke culturele sector essentieel is dat de sector zelf initiatieven blijft tonen. BKNL ziet dat de beeldende kunstsector het best gedijt wanneer er vertrouwen bestaat…

Lees meer

19.09.2018

Kabinet stimuleert succesvolle honorariumrichtlijn


Het kabinet neemt kunstenaarshonoraria serieus. Met Prinsjesdag is door het kabinet bekendgemaakt dat het Mondriaan Fonds voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van 800.000 euro krijgt om kunstinstellingen te stimuleren kunstenaars naar behoren te honoreren voor tentoonstellingen. Het kabinet beloont hiermee het succes van de richtlijn kunstenaarshonoraria, een uniek en gezamenlijk initiatief van beeldende…

Lees meer

29.05.2018

Ook Stedelijk Museum Amsterdam tekent convenant kunstenaarshonoraria


In navolging van inmiddels meer dan 110 musea en presentatie-instellingen in Nederland tekent ook het Stedelijk Museum Amsterdam de richtlijn voor kunstenaarshonoraria. Directeur Jan Willem Sieburgh: “Goed opdrachtgeverschap en fair practice behoren tot onze kernwaarden. Als museum voor moderne en hedendaagse kunst werkt het Stedelijk continue met kunstenaars, en het museum vindt het belangrijk om…

Lees meer

25.04.2018

Richtlijn kunstenaarshonoraria werkt, stimuleringsregeling cruciaal


Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat BKNL liet uitvoeren door Totta Research naar het effect van de richtlijn kunstenaarshonoraria onder musea en presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars in Nederland. De uitkomsten laten zien dat de richtlijn al na het eerste jaar na de…

Lees meer

14.02.2018

Nieuwe editie beeldende kunst in cijfers


De Collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst laat zien wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland en waar nog gaten zijn. Deze derde versie bevat onder meer extra, actuele gegevens over kunstenaars, moderne kunstmusea en galeries. De informatie die in deze publicatie is gebundeld, komt uit een…

Lees meer

07.02.2018

Enquête richtlijn kunstenaarshonorarium


Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonorarium: een spannend moment. De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende kunstinstellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels breed gedragen en toegepast door beeldend kunstenaars en meer dan 100 musea en…

Lees meer

22.11.2017

Tweede kamer verzoekt regering experimenteerruimte te creëren voor collectieve onderhandelingen


Op 21 november is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om in overleg met de sector op korte termijn experimenteerruimte te creëren opdat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen. Uit onderzoek van onder meer BKNL, SER en de Raad voor Cultuur blijkt dat de…

Lees meer

22.11.2017

Tweede kamer verzoekt regering financieringsregelingen voor ondernemers beter toegankelijk te maken voor cultuursector


Op 21 november is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd te inventariseren welke financieringsregelingen voor zelfstandigen ook bedoeld zijn voor ondernemers in de culturele sector. En als deze in de praktijk voor hen niet geschikt zijn, deze alsnog beter toegankelijk te maken. Ook wordt de regering verzocht bij de…

Lees meer

02.11.2017

Amsterdamse Kunstraad onderschrijft richtlijn kunstenaarshonoraria


In het recent uitgebrachte advies, de Culturele Investeringsrekening Amsterdam, onderschrijft de Amsterdamse Kunstraad de richtlijn kunstenaarshonoraria. In het hoofdstuk over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars schrijft zij: “De kunstraad is van mening dat ook bij de monitoring van instellingen goed opdracht- en werkgeverschap benadrukt moet worden. Bij het aanvragen van subsidie dient de honorering van zzp’ers…

Lees meer

12.10.2017

Beeldende Kunst Nederland waarschuwt voor gevolgen voorgenomen BTW-verhoging


Beeldende Kunst Nederland (BKNL) waarschuwt voor de gevolgen van de voorgenomen BTW-verhoging van 6 naar 9 procent. Zo’n verhoging heeft grote consequenties voor de verkoop van kunst en de toegangsprijzen voor musea en andere kunstinstellingen. Het stagneert de rijke ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland. En dat in een periode dat makers, galeries en…

Lees meer

07.09.2017

Extra geld voor Aankoopfonds Mondriaan Fonds


BKNL is verheugd dat minister Bussemaker zo’n 6 miljoen euro kan toevoegen aan het Aankoopfonds voor musea en andere erfgoedinstellingen. Dat heeft de minister op 4 september laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zij volgt hiermee de motie-Van Veen, die is aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van…

Lees meer

10.07.2017

Aandachtspunten BKNL voor Tweede Kamer


Alle organisaties verenigd in BKNL signaleren een aantal belangrijke aandachtspunten voor de kabinetsformatie en de begrotingen ’18-‘20. Deze aandachtspunten zijn onder de aandacht gebracht van de fractievoorzitters en de woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer. 1. Presentatie-instellingen Van Tekencentrum Diepenheim tot de Vleeshal in Middelburg en van Nest in Den Haag tot Extrapool in Nijmegen:…

Lees meer

21.04.2017

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur


Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert. ‘Voorkomen moet worden dat het culturele…

Lees meer
Maria Hlavajova, Marijke van Hees, Mariëtte Hamer en Rune Peitersen bij presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Fotograaf: Ernst van Deursen.

21.02.2017

Presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria


Vandaag werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot…

Lees meer

16.02.2017

Officiële presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria 21 februari


Op dinsdag 21 februari wordt in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Stroom Den Haag (Hogewal 1-9) tussen 10.00 en 12.00 uur. Met deze richtlijn trekt het veld samen op…

Lees meer

08.12.2016

Introductie gezamenlijke honorariumrichtlijn beeldende kunst


BKNL deelt mee dat per 1 januari 2017 een richtlijn voor kunstenaarshonoraria wordt geïntroduceerd door belanghebbende organisaties en verenigingen in de beeldende kunst in Nederland. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel. BKNL is verheugd dat via het Mondriaan Fonds een experimenteerreglement wordt ingezet, dat instellingen die zich houden aan de richtlijn honoraria deels compenseert.…

Lees meer

01.12.2016

Trends in de beeldende kunst


Beeldende Kunst Nederland (BKNL) brengt een overzicht van relevante trends en ontwikkelingen in de beeldende kunst. Deze zijn bijeengebracht door alle partijen verenigd in BKNL, te weten Platform BK, Museumvereniging, de Kunstenbond, Kunsten ’92, De Zaak Nu, Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en het Mondriaan Fonds. Het gaat om algemene trends,…

Lees meer

10.10.2016

Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor beeldend kunstenaars?


Kunstenaars zijn ondernemers, er wordt van hen een grote mate van ondernemerschap verwacht door de overheid en de samenleving. Ondernemerschap is urgent vanwege het draagvlak voor publieke financiering van kunst- en cultuur, maar ook omdat er de afgelopen vijf jaar behoorlijk gesneden is in de nationale en lokale cultuursubsidies. De Sociaal Economische Raad (SER) en…

Lees meer

19.09.2016

Brief BKNL: Presentatie-instellingen


Wat staat op het spel? Presentatie-instellingen zijn instellingen voor beeldende kunst zonder vaste collectie; ze zitten tussen kunstenaars en musea in, trekken een divers publiek, zijn (nu nog) regionaal gespreid over heel het land, en ze zijn van groot belang voor talentontwikkeling van kunstenaars en curatoren. Ze zijn, kortom, cruciaal voor het weefsel van de…

Lees meer

14.07.2016

Beeldende kunst in cijfers: een publicatie van BKNL


Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.…

Lees meer

01.06.2016

Brief minister Bussemaker en reactie BKNL


Op 31 mei 2016 heeft minister Bussemaker (OCW) de Kamerbrief verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars aan de Tweede Kamer gestuurd. Alle partijen verenigd in BKNL zijn verheugd over de beslissing van minister Bussemaker ruimte te maken voor het ontwikkelen van een honorariumrichtlijn voor musea, presentie-instellingen en kunstenaars.

Lees meer

13.11.2015

Kunstenaars en kunstinstellingen willen een honorariumrichtlijn


Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak sluitpost op de begroting. In vervolg op het inventariserend onderzoek kunstenaarshonoraria in Nederland hebben de onderzoeksbureaus SiRM en PPMC het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij zeven tentoonstellingen geanalyseerd om ‘best practices’ te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen.

Lees meer

17.06.2015

Vervolgonderzoek naar praktijk kunstenaarshonorarium


BKNL laat nieuw onderzoek doen naar kunstenaarshonoraria, op basis van acht voorbeelden uit de praktijk van musea en presentatie-instellingen in Nederland. Het onderzoek is een vervolg op een eerste inventarisatie van de ervaringen met honoraria, die eind 2014 werd uitgevoerd. De beeldende kunstwereld van Museumvereniging tot Platform BK slaat nu opnieuw de handen ineen door met een vervolgonderzoek inzichtelijk maken welke praktijkvoorbeelden er zijn van betaling aan beeldend kunstenaars.

Lees meer

27.11.2014

Inventarisatie praktijk kunstenaarshonorarium


Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van BKNL onderzoek gedaan onder kunstinstellingen en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Daarmee is een eerste informatieve inventarisatie van de Nederlandse praktijk verkregen.

Lees meer