Nieuws

01.06.2016

Brief minister Bussemaker en reactie BKNL


Op 31 mei 2016 heeft minister Bussemaker (OCW) de Kamerbrief verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars aan de Tweede Kamer gestuurd.

Alle partijen verenigd in BKNL zijn verheugd over de beslissing van minister Bussemaker ruimte te maken voor het ontwikkelen van een honorariumrichtlijn voor musea, presentie-instellingen en kunstenaars. Hierin zien de leden een bevestiging en een erkenning van de oplossing die het veld zelf in grote gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft aangedragen.

BKNL is verheugd te lezen dat de minister een startbedrag (600.000 euro) beschikbaar stelt voor de opzet van een regeling die een eerste impuls moet geven aan de verzakelijking van de relatie tussen kunstenaars en presentatie-instellingen en musea. De beslissing van minister Bussemaker bevestigt BKNL in de overtuiging dat er wat moet gebeuren om de bestaande praktijk structureel te verbeteren. De extra bijdrage helpt daarbij. Het veld staat er voor open.

Lees hier de Kamerbrief.

BKNL vraagt stelselmatig aandacht voor betere afspraken over honoraria voor kunstenaars en werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een concrete honoreringsrichtlijn. Daarbij wordt gekeken naar ‘best practices’ uit het veld en bruikbare buitenlandse modellen. Naar verwachting kan er in de loop van dit jaar een door het veld gedragen richtlijn worden gepresenteerd.