Nieuws

24.06.2019

Alle kunstmusea doen mee


Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie ondertekenen richtlijn kunstenaarshonoraria.

Met vier handtekeningen weer een stap dichterbij het Nieuwe Normaal; alle beeldende kunstinstellingen in Nederland trekken gezamenlijk op voor een goed honorarium voor beeldend kunstenaars. Ook het Stedelijk Museum Amsterdam (dat de richtlijn sinds mei vorig jaar toepast), Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie in Zwolle ondertekenen het convenant dat kunstenaars een vergoeding belooft als ze exposeren.

Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds: ‘De richtlijn kunstenaarshonoraria heeft een belangrijke functie die bijdraagt aan de emancipatie en de zelfstandige positie van beeldend kunstenaars. Het is fijn te zien hoe sterk het effect van de richtlijn nu al is en het is hartverwarmend te kunnen vaststellen dat de hele sector de richtlijn nu omarmt.’

In 2017 presenteerde BKNL (Beeldende Kunst Nederland) de richtlijn kunstenaarshonoraria: een uniek initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars.

Uit een brede enquête uitgezet in 2018 onder zowel kunstenaars als instellingen blijkt dat vrijwel alle instellingen en zo’n 80 procent van de kunstenaars de richtlijn inmiddels kent. Tweederde van de instellingen geeft aan de richtlijn ook daadwerkelijk toe te passen.

BKNL is blij met dit succes maar benadrukt dat ook na 2020 extra budget beschikbaar moet komen om duurzame toepassing van de richtlijn te garanderen.

Het Mondriaan Fonds heeft voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van 690.000 euro beschikbaar om kunstinstellingen te stimuleren kunstenaars naar behoren te honoreren voor tentoonstellingen. Na 2020 moeten alle kunstinstellingen zelf uit hun reguliere budgetten de honoraria betalen.

Bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland) zijn aangesloten: Platform BK, Kunstenbond, Kunsten ‘92, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten.

Foto’s: Aad Hoogendoorn