Nieuws

30.10.2018

Knelpunten in de Beeldende Kunst 2018 volgens BKNL


In haar visiebrief (maart 2018) benadrukt Minister Van Engelshoven haar voornemen ruimte te scheppen voor nieuwe cultuur en makers. In dezelfde brief geeft de minister aan dat het voor een sterke culturele sector essentieel is dat de sector zelf initiatieven blijft tonen. BKNL ziet dat de beeldende kunstsector het best gedijt wanneer er vertrouwen bestaat in die initiatieven en makers en instellingen daadwerkelijk ruimte krijgen voor vernieuwing.
De leden van BKNL pleiten voor meer ruimte. Voor makers, instellingen en belangenbehartigers.

Lees hier de brief Knelpunten in de Beeldende Kunst 2018 volgens BKNL