Nieuws

27.11.2014

Inventarisatie praktijk kunstenaarshonorarium


Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van BKNL onderzoek gedaan onder kunstinstellingen en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Daarmee is een eerste informatieve inventarisatie van de Nederlandse praktijk verkregen.