Nieuws

16.02.2017

Officiële presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria 21 februari


Op dinsdag 21 februari wordt in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Stroom Den Haag (Hogewal 1-9) tussen 10.00 en 12.00 uur.

Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Deelnemers tonen maatschappelijk ondernemerschap en geven gehoor aan de roep van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

De ontwikkeling van de richtlijn kwam tot stand op basis van onderzoek uitgevoerd in opdracht van BKNL. Voor alle informatie over de gezamenlijke richtlijn voor kunstenaarshonoraria verwijzen we u graag naar de website van BKNL.

De richtlijn wordt breed gedragen en middels een convenant onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen, waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk. Dit zijn Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV, Vereniging Platform Beeldende Kunst, De Zaak Nu (namens de presentatie-instellingen) en Nederlandse musea, waaronder het Van Abbemuseum Eindhoven, Bonnefantenmuseum Maastricht, Kröller Müller Museum Otterlo, Rijksmuseum Twenthe, Mauritshuis Den Haag, Fries Museum, Naturalis Leiden, Nationaal Museum voor Wereldculturen en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden. Een recente lijst organisaties die de richtlijn onderschrijven staat op kunstenaarshonorarium.nl

Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, stelde het Mondriaan Fonds een reglement op dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Minister Bussemaker stelt hiervoor 600.000 euro beschikbaar. Op basis van dit reglement kunnen kunstinstellingen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de honorering van beeldend kunstenaars conform de richtlijn.