Nieuws

02.11.2017

Amsterdamse Kunstraad onderschrijft richtlijn kunstenaarshonoraria


In het recent uitgebrachte advies, de Culturele Investeringsrekening Amsterdam, onderschrijft de Amsterdamse Kunstraad de richtlijn kunstenaarshonoraria. In het hoofdstuk over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars schrijft zij: “De kunstraad is van mening dat ook bij de monitoring van instellingen goed opdracht- en werkgeverschap benadrukt moet worden. Bij het aanvragen van subsidie dient de honorering van zzp’ers en flexwerkers zichtbaar te zijn op de begroting en dient de honorering niet onder een bepaalde norm (cao of richtlijn) te komen. De kunstraad onderschrijft in dit verband de Richtlijn Kunstenaarshonoraria en stelt dat deze verplicht gesteld moet worden voor elke kunstenplaninstelling die met beeldende makers werkt.”

BKNL is verheugd over het advies van de kunstraad en hoopt dat ook anderen – in navolging van het Mondriaan Fonds en Fonds 21 – de richtlijn onderschrijven en ondersteunen in de praktijk van de beoordeling van aanvragen.