Nieuws

29.05.2018

Ook Stedelijk Museum Amsterdam tekent convenant kunstenaarshonoraria


In navolging van inmiddels meer dan 110 musea en presentatie-instellingen in Nederland tekent ook het Stedelijk Museum Amsterdam de richtlijn voor kunstenaarshonoraria. Directeur Jan Willem Sieburgh: “Goed opdrachtgeverschap en fair practice behoren tot onze kernwaarden. Als museum voor moderne en hedendaagse kunst werkt het Stedelijk continue met kunstenaars, en het museum vindt het belangrijk om hen hiervoor te belonen. Voorheen maakten wij met kunstenaars individuele afspraken over honorering. Nu er een landelijke richtlijn is die positief geëvalueerd is, sluit het Stedelijk Museum hier graag bij aan.” Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds: “Het is verheugend dat ook het grootste museum van hedendaagse kunst in Nederland nu de richtlijn ondertekent. Weer een stap verder naar het ‘nieuwe normaal’ waarin kunstenaars betaald worden voor hun werk.”

Onlangs bleek uit onderzoek van BKNL dat het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert in een jaar tijd is verdubbeld. De uitkomsten laten zien dat de richtlijn kunstenaarshonoraria al na het eerste jaar na de introductie aanslaat en het doel van een betere onderhandelingspraktijk wordt bereikt. Een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds blijkt hierbij cruciaal. In een brief aan minister van Engelshoven adviseert de sectorbrede belangenorganisatie Kunsten ’92 deze experimentele regeling voort te zetten en vanaf 2021 kunstenaarshonoraria te vertalen in structureel beleid.