Nieuws

22.11.2017

Tweede kamer verzoekt regering financieringsregelingen voor ondernemers beter toegankelijk te maken voor cultuursector


Op 21 november is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd te inventariseren welke financieringsregelingen voor zelfstandigen ook bedoeld zijn voor ondernemers in de culturele sector. En als deze in de praktijk voor hen niet geschikt zijn, deze alsnog beter toegankelijk te maken. Ook wordt de regering verzocht bij de Raad voor Cultuur expliciet aandacht te vragen voor een effectievere inzet van financieringsregelingen voor zelfstandigen in de culturele sector in zijn advies ‘Financiering van cultuur’.

Aanleiding van de motie van de kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Arno Rutte (VVD) was een onderzoek van BKNL naar financieringsmogelijkheden voor cultureel ondernemers. Uit dit onderzoek bleek dat financieringsregelingen voor ondernemers van verschillende ministeries slecht aansluiten bij zelfstandigen in de culturele sector. Lees hier het onderzoek van BKNL.