Nieuws

08.12.2016

Introductie gezamenlijke honorariumrichtlijn beeldende kunst


BKNL deelt mee dat per 1 januari 2017 een richtlijn voor kunstenaarshonoraria wordt geïntroduceerd door belanghebbende organisaties en verenigingen in de beeldende kunst in Nederland.
De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel. BKNL is verheugd dat via het Mondriaan Fonds een experimenteerreglement wordt ingezet, dat instellingen die zich houden aan de richtlijn honoraria deels compenseert. De richtlijn wordt begin 2017 officieel gepresenteerd op een bijeenkomst in Den Haag, in aanwezigheid van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en mogelijk Raad voor Cultuur-voorzitter Marijke van Hees.

De richtlijn is ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van BKNL. Dit onderzoek sloot aan bij de wens van de leden de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en kwam tegemoet aan de roep van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van kunstenaars. Met de honorariumrichtlijn toont de beeldende kunst sector haar maatschappelijk ondernemerschap en deze kan als inspiratie dienen voor andere sectoren met veel zzp-ers en zonder cao.

Voor meer informatie: www.kunstenaarshonorarium.nl