Nieuws

17.06.2019

Nieuwe editie beeldende kunst in cijfers


Welke gegevens zijn beschikbaar over presentatie-instellingen en kunstmusea? En welke cijfers zijn bekend over beeldend kunstenaars, hun werk en inkomen? Beeldende Kunst Nederland (BKNL) heeft opnieuw in beeld laten brengen wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland. De Collectieve Selfie 4 bundelt alle beschikbare gegevens over onder meer beeldend kunstenaars, moderne kunstmusea, presentatie-instellingen, galeries en festivals. Deze verzameling van gegevens moet bijdragen aan gefundeerde analyses van het veld.

Net als bij de eerdere edities heeft BKNL aan twee onderzoekbureaus gevraagd alle beschikbare informatie te verzamelen en zo mogelijk te duiden. Onderzoekers Henk Vinken en Hans Mariën hebben een uitgebreide analyse gemaakt van de beschikbare cijfers over beeldend kunstenaars, waarbij de inkomenspositie een belangrijk thema was. Onderzoeksbureau Berenschot heeft in de vorm van infographics de beschikbare data op het gebied van kunstenaars, instellingen, galeries en festivals in beeld gebracht. De informatie die in deze Selfie is gebundeld, komt uit verschillende cijferverzamelingen, van het Centraal Bureau voor Statistiek tot de festivalatlas.

De vierde editie van de Selfie verschijnt in digitale vorm en is een initiatief van BKNL.