Nieuws

07.09.2017

Extra geld voor Aankoopfonds Mondriaan Fonds


BKNL is verheugd dat minister Bussemaker zo’n 6 miljoen euro kan toevoegen aan het Aankoopfonds voor musea en andere erfgoedinstellingen. Dat heeft de minister op 4 september laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zij volgt hiermee de motie-Van Veen, die is aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2017.

Het Aankoopfonds is bedoeld voor verwervingen van musea en andere erfgoedinstellingen die van cruciaal belang zijn voor de Collectie Nederland: alle kunst- en erfgoedobjecten in publiek bezit. Jaarlijks gaat het om ongeveer twintig aankopen, variërend van de Tyrannosaurus Rex door Naturalis tot een schilderij van Alma-Tadema door het Fries Museum. Zie voor een volledig overzicht het platform Aanwinsten op de website: mondriaanfonds.nl/aanwinsten.
Een bijdrage van het Mondriaan Fonds fungeert vaak als vliegwiel voor privaat geld. Private fondsen zoals de Vereniging Rembrandt op hun beurt verlangen dat de rijksoverheid zich via het publieke Mondriaan Fonds committeert aan aankopen.

De bezuinigingen in de cultuursector hebben echter forse gaten geslagen in het budget voor bijzondere aankopen door musea; het werd met ingang van 2013 gehalveerd. De in het verleden opgebouwde reserves van het fonds zijn uitgeput en er blijft jaarlijks een beperkt budget over voor alle Nederlandse musea die geld van het rijk nodig hebben voor cruciale aankopen. Om die reden heeft het fonds het maximum aan te vragen bedrag al naar beneden bijgesteld.

‘Het is fantastisch dat er nu extra geld komt voor aanwinsten’, zegt Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds. ‘Op die manier kan de Collectie Nederland worden aangevuld, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van al het waardevols wat Nederlandse musea te bieden hebben. Of het nou gaat om het Zwaard van Ommerschans uit de bronstijd of een hedendaagse video van Rineke Dijkstra.’

Lees hier de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.