Onderzoeken

Herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria

08.11.2023


De oorspronkelijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria dateert uit 2017 en heeft in de loop der jaren een breed draagvlak in de beeldende kunstsector verworven. Mede met de steun van het ministerie van OCW heeft BKNL deze regeling herijkt in 2023. Dit is gedaan op grond van de evaluatie van de regeling door Berenschot en op verzoek van het veld. Implementatie is de eerste en periodiek onderhoud is de volgende stap. Hierin is de ketentafel BKNL met de Richtlijn Kunstenaarshonoraria een succesvolle pionier; een best practice waar BKNL enorm trots op is.

De herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria is te vinden op www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl. 

Klik hier voor het eindrapport van SiRM en PPMC naar de verdere differentiatie van de normbedragen van de Richtlijn, dat het uitgangspunt vormt voor de herijking.

Onderzoek Kunstmarkt 2021

26.01.2022


Periodiek peilt de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) de markt voor beeldende kunst. De NGA deed hiervoor samen met de Nederlandse
Vereniging van Kunstbeurzen enquêteonderzoek onder galeries, kunstbeurzen en kunstkopers. In 2017 werd voor het laatst een dergelijke peiling gedaan. In 2021 is de behoefte om de stand van zaken te onderzoeken des te groter, gezien de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie en de daarop volgende maatregelen voor de gehele kunstmarkt. Om die reden is het onderzoek ditmaal breder opgezet: voor het eerst wordt ook verslag gedaan van de ontwikkelingen bij de kunstbeurzen.

Klik hier voor het Onderzoek Kunstmarkt 2021.

Evaluatie Richtlijn en Experimenteerreglement Kunstenaarshonorarium

09.07.2021


De richtlijn kunstenaarshonoraria is sinds 2017 een uniek initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars. BKNL (Beeldende Kunst Nederland) heeft onderzoeksbureau Berenschot gevraagd een tweeledig onderzoek uit te voeren naar de werking van de Honorariumrichtlijn en naar het Experimenteerreglement.

Klik hier voor het evaluatierapport Richtlijn en Experimenteerreglement Kunstenaarshonorarium.

Nieuwe editie beeldende kunst in cijfers

17.06.2019


Welke gegevens zijn beschikbaar over presentatie-instellingen en kunstmusea? En welke cijfers zijn bekend over beeldend kunstenaars, hun werk en inkomen? Beeldende Kunst Nederland (BKNL) heeft opnieuw in beeld laten brengen wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland. De Collectieve Selfie 4 bundelt alle beschikbare gegevens over onder meer beeldend kunstenaars, moderne kunstmusea, presentatie-instellingen, galeries en festivals. Deze verzameling van gegevens moet bijdragen aan gefundeerde analyses van het veld.

Net als bij de eerdere edities heeft BKNL aan twee onderzoekbureaus gevraagd alle beschikbare informatie te verzamelen en zo mogelijk te duiden. Onderzoekers Henk Vinken en Hans Mariën hebben een uitgebreide analyse gemaakt van de beschikbare cijfers over beeldend kunstenaars, waarbij de inkomenspositie een belangrijk thema was. Onderzoeksbureau Berenschot heeft in de vorm van infographics de beschikbare data op het gebied van kunstenaars, instellingen, galeries en festivals in beeld gebracht. De informatie die in deze Selfie is gebundeld, komt uit verschillende cijferverzamelingen, van het Centraal Bureau voor Statistiek tot de festivalatlas.

De vierde editie van de Selfie verschijnt in digitale vorm en is een initiatief van BKNL.

Rapport richtlijn kunstenaarshonoraria

Download PDF

25.04.2018


Een collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst

Download PDF

14.02.2018


Een collectieve selfie 2: Infographic beeldende kunstsector

Download PDF

10.07.2017


Een collectieve selfie: Trends in de beeldende kunst

Download PDF

17.01.2017


Verkenning financieringsmogelijkheden voor ondernemer-kunstenaars

Download PDF

17.10.2016


Handreiking aan kunstenaars

Download PDF

17.10.2016


Een collectieve selfie: Beter zicht op Beeldende Kunst

Download PDF

14.07.2016


Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?
Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Kunstenaarshonoraria in de praktijk 2015

Download PDF

13.11.2015


Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak sluitpost op de begroting. In vervolg op het inventariserend onderzoek kunstenaarshonoraria in Nederland (Ape 2014) hebben de onderzoeksbureaus SiRM en PPMC het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij zeven tentoonstellingen geanalyseerd om ‘best practices’ te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen.

Rapport Kunstenaarshonoraria 2014

Download PDF

27.11.2014


Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau APE op basis van interviews onder musea, presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars en een web-enquête onder kunstenaars.