Nieuws

17.09.2020

Reactie BKNL op Corona-steunpakket d.d. 28 augustus voor de culturele sector


BKNL*, het overlegorgaan voor de beeldende kunst, is zeer blij met de bekendmaking dat met enorme inspanningen uwerzijds het kabinet 482 mln. euro extra voor cultuur vrijmaakt om de steun van de afgelopen maanden door te zetten. Hiermee erkent u, en daarmee het kabinet, de waarde van cultuur voor de Nederlandse maatschappij.
Onze grote dank en waardering hiervoor.
We hopen in gezamenlijk en nauw overleg met u verdere stappen richting de toekomst te zetten. Concreet willen we bijdragen aan de uitwerking van het tweede steunpakket. Graag brengen we u een aantal punten van Corona-zorg onder de aandacht die specifiek aan onze sector raken en dragen hierbij ook oplossingen aan.

Lees hier de brief aan de minister van OCW.