Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, het Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK) en BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars).

Nieuws

06.11.2023

Brief aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu


Op maandag 6 november is namens ketentafel BKNL een brief gestuurd naar demissionair staatssecretaris Gunay Uslu over de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria, met een pleidooi voor structureel meer financiële ruimte voor de beeldende kunst om te kunnen voldoen aan fair pay. De brief kun je hier downloaden.

Lees meer

02.11.2023

Herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria


Op donderdag 2 november heeft Irene Asscher, voorzitter van Platform ACCT, de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria in ontvangst genomen tijdens het event De weg naar fair pay. Deze werd aangeboden door Marianne Versteegh, voorzitter van BKNL. De herijkte richtlijn kan geraadpleegd worden op de nieuwe website: www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl

Lees meer

26.01.2022

Onderzoek Kunstmarkt 2021


“De Nederlandse kunstmarkt krijgt klappen maar blijft overeind”, zo constateert de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), die samen met de Nederlandse Vereniging van Kunstbeurzen enquêteonderzoek deed onder galeries, kunstbeurzen en kunstkopers. Periodiek peilt de NGA de markt voor beeldende kunst. In 2017 werd voor het laatst een dergelijke peiling gedaan. In 2021 is de behoefte om…

Lees meer

26.08.2021

Richtlijn en Regeling Kunstenaarshonorarium: gouden combinatie maar meer verfijning is gewenst.


De richtlijn kunstenaarshonoraria is sinds 2017 een uniek initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars. BKNL (Beeldende Kunst Nederland) heeft onlangs onderzoeksbureau Berenschot gevraagd een tweeledig onderzoek uit te voeren naar de werking van de Honorariumrichtlijn[1] en naar de…

Lees meer

17.09.2020

Reactie BKNL op Corona-steunpakket d.d. 28 augustus voor de culturele sector


BKNL*, het overlegorgaan voor de beeldende kunst, is zeer blij met de bekendmaking dat met enorme inspanningen uwerzijds het kabinet 482 mln. euro extra voor cultuur vrijmaakt om de steun van de afgelopen maanden door te zetten. Hiermee erkent u, en daarmee het kabinet, de waarde van cultuur voor de Nederlandse maatschappij. Onze grote dank…

Lees meer