Nieuws

Maria Hlavajova, Marijke van Hees, Mariëtte Hamer en Rune Peitersen bij presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Fotograaf: Ernst van Deursen.

21.02.2017

Presentatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria


Vandaag werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt breed gedragen en middels een convenant onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het belang van de richtlijn voor het kunstenveld, het belang vanuit de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur en de rol en positie van de overheid. De richtlijn werd ondertekend door Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV, Vereniging Platform Beeldende Kunst, De Zaak Nu (namens de presentatie-instellingen) en Nederlandse musea. Een recente lijst van organisaties die de richtlijn onderschrijven staat op kunstenaarshonorarium.nl.