Nieuws

08.01.2024

Indexatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria per 1 januari 2024


Jaarlijks vindt op 1 januari een indexatie plaats van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Voor 2024 bedraagt de indexatie 13,598%. Dit percentage berust op de ontwikkeling van het minimumloon tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023. De geïndexeerde bedragen en bijbehorende calculator vind je op https://kunstenaarshonorarium.nl/

Per 1 januari 2025 zal de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria gaan gelden, waarbij een andere systematiek gehanteerd wordt. De herijkte Richtlijn kan al geraadpleegd op worden op https://www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl/