Nieuws

22.11.2017

Tweede kamer verzoekt regering experimenteerruimte te creëren voor collectieve onderhandelingen


Op 21 november is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om in overleg met de sector op korte termijn experimenteerruimte te creëren opdat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen.

Uit onderzoek van onder meer BKNL, SER en de Raad voor Cultuur blijkt dat de arbeidsmarktpositie en onderhandelingspositie van zzp’ers in de culturele sector, zoals beeldend kunstenaars, zwak is en dat de Europese mededingingswetgeving een belemmering vormt om deze te verbeteren. Via de initiatiefnemers van de motie, Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA), constateert de Kamer dat in andere Europese landen uitzonderingen op het mededingingsrecht worden gemaakt, waarbij het mogelijk wordt voor onder andere kunstenaars om zich te verenigen voor onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.

Een goed voorbeeld van collectieve onderhandeling en sociale dialoog is de richtlijn voor kunstenaarshonoraria, die begin dit jaar door BKNL werd gelanceerd. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt door meer dan honderd musea en presentatie-instellingen onderschreven en toegepast. Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds een ‘experimenteerreglement’ in het leven geroepen: een tijdelijk budget dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees hier meer over de richtlijn kunstenaarshonoraria.