Nieuws

01.12.2016

Trends in de beeldende kunst


Beeldende Kunst Nederland (BKNL) brengt een overzicht van relevante trends en ontwikkelingen in de beeldende kunst. Deze zijn bijeengebracht door alle partijen verenigd in BKNL, te weten Platform BK, Museumvereniging, de Kunstenbond, Kunsten ’92, De Zaak Nu, Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en het Mondriaan Fonds.

Het gaat om algemene trends, zoals de toegenomen organisatiegraad van de sector, en over verbinding, het aangaan van relaties die cruciaal zijn voor uitwisseling met (toekomstig) publiek en voor het draagvlak voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Over verbinding wordt geconstateerd dat het publiek van beeldende kunst allang niet meer bestaat uit louter consumenten, maar uit burgers die kunst en erfgoed op waarde weten te schatten en daartoe optimaal in staat worden gesteld door degenen die kunst maken en presenteren. Uit onderzoek blijkt dan ook dat cultuur in het algemeen meer bezoekers trekt dan sport. Ook trends op het gebied van ontwikkeling, financiën, de markt en de verhouding tussen nationale en regionale ontwikkelingen komen aan bod.

De beschreven ontwikkelingen in de sector worden gestaafd door recente onderzoeken. De verzameling trends is richtinggevend maar niet uitputtend. Het is een poging handvatten te bieden om actuele ontwikkelingen in de beeldende kunstsector te duiden.

In de zomer van 2016 bracht het BKNL Een Collectieve Selfie uit. In deze publicatie zijn de beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland gebundeld. Het huidige overzicht van relevante trends is een aanvulling op die publicatie.