Nieuws

07.02.2018

Enquête richtlijn kunstenaarshonorarium


Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonorarium: een spannend moment.
De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende kunstinstellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels breed gedragen en toegepast door beeldend kunstenaars en meer dan 100 musea en presentatie-instellingen in Nederland.

BKNL is benieuwd wat de richtlijn oplevert in de praktijk: wordt deze toegepast, sluit het aan bij de praktijk, kan de richtlijn nog verbeterd worden? De verschillende organisaties verenigd in BKNL die opkomen voor het belang van de beeldende kunst in Nederland en die de richtlijn hebben ontwikkeld, laten daarom door Totta research een enquête uitvoeren.
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk, ter evaluatie en verbetering van de richtlijn én van het experimenteerreglement dat het Mondriaan Fonds heeft ingesteld om het gebruik van de richtlijn te stimuleren. Beeldende kunstinstellingen die de richtlijn toepassen kunnen momenteel voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen bij het Mondriaan Fonds.

We hopen dat zoveel mogelijk kunstenaars en instellingen de enquête invullen. Zo kunnen we de richtlijn verbeteren en aanscherpen en de urgentie van passende betaling van kunstenaars op de juiste agenda’s houden.

Graag wil ik u uitnodigen aan het onderzoek mee te werken door het invullen van de digitale vragenlijst, dit kan tot uiterlijk 28 februari. De vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. De resultaten worden volledig anoniem aan ons gepresenteerd. Wij verwachten de resultaten dit voorjaar beschikbaar te hebben.
Let op: er is een aparte vragenlijst voor beeldend kunstenaars en een vragenlijst voor instellingen.

De vragenlijst voor beeldend kunstenaars vindt u hier.
De vragenlijst voor musea en presentatie-instellingen vindt u hier.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met BKNL via info@bknl.nl.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en tijd.