Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, het Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK) en BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars). Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.

Nieuws

17.09.2020

Reactie BKNL op Corona-steunpakket d.d. 28 augustus voor de culturele sector


BKNL*, het overlegorgaan voor de beeldende kunst, is zeer blij met de bekendmaking dat met enorme inspanningen uwerzijds het kabinet 482 mln. euro extra voor cultuur vrijmaakt om de steun van de afgelopen maanden door te zetten. Hiermee erkent u, en daarmee het kabinet, de waarde van cultuur voor de Nederlandse maatschappij. Onze grote dank…

Lees meer

20.04.2020

Reactie BKNL op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector


BKNL heeft een brief gestuurd o aan minister Van Engelshoven als reactie op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector. Lees hier de brief aan de minister van OCW.

Lees meer

20.03.2020

Brief aan minister van OCW over steunpakket culturele en creatieve sector


Kunsten ’92 heeft mede namens BKNL op 17 maart een brief gestuurd aan minister Van Engelshoven over maatregelen voor de culturele en creatieve sector vanwege het coronavirus. Om in deze crisis zo eensgezind mogelijk op te treden, presenteren de organisaties een eerste analyse en voorstel voor een aanpak. De culturele en creatieve sector wil vanzelfsprekend…

Lees meer

25.06.2019

Reactie BKNL Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024


BKNL heeft met veel interesse de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 tot zich genomen en sluit zich aan bij de reactie van Kunsten ’92, ook BKNL waardeert de inzet van de minister zeer. Extra investeringen, minder regelgeving, de inzet op een beter draagvlak vanuit de regio en verbetering van de voorwaarden voor een sterke cultuursector. Bovendien is…

Lees meer

24.06.2019

Alle kunstmusea doen mee


Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie ondertekenen richtlijn kunstenaarshonoraria. Met vier handtekeningen weer een stap dichterbij het Nieuwe Normaal; alle beeldende kunstinstellingen in Nederland trekken gezamenlijk op voor een goed honorarium voor beeldend kunstenaars. Ook het Stedelijk Museum Amsterdam (dat de richtlijn sinds mei vorig jaar toepast),…

Lees meer