Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn de volgende organisaties aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.

Nieuws

14.02.2018

Nieuwe editie beeldende kunst in cijfers

De Collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst laat zien wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland en waar nog gaten zijn. Deze derde versie bevat onder meer extra, actuele gegevens over kunstenaars, moderne kunstmusea en galeries. De informatie die in deze publicatie is gebundeld, komt uit een…

Lees meer

07.02.2018

Enquête richtlijn kunstenaarshonorarium

Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonorarium: een spannend moment. De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende kunstinstellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels breed gedragen en toegepast door beeldend kunstenaars en meer dan 100 musea en…

Lees meer

22.11.2017

Tweede kamer verzoekt regering experimenteerruimte te creëren voor collectieve onderhandelingen

Op 21 november is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om in overleg met de sector op korte termijn experimenteerruimte te creëren opdat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen. Uit onderzoek van onder meer BKNL, SER en de Raad voor Cultuur blijkt dat de…

Lees meer

22.11.2017

Tweede kamer verzoekt regering financieringsregelingen voor ondernemers beter toegankelijk te maken voor cultuursector

Op 21 november is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd te inventariseren welke financieringsregelingen voor zelfstandigen ook bedoeld zijn voor ondernemers in de culturele sector. En als deze in de praktijk voor hen niet geschikt zijn, deze alsnog beter toegankelijk te maken. Ook wordt de regering verzocht bij de…

Lees meer

02.11.2017

Amsterdamse Kunstraad onderschrijft richtlijn kunstenaarshonoraria

In het recent uitgebrachte advies, de Culturele Investeringsrekening Amsterdam, onderschrijft de Amsterdamse Kunstraad de richtlijn kunstenaarshonoraria. In het hoofdstuk over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars schrijft zij: “De kunstraad is van mening dat ook bij de monitoring van instellingen goed opdracht- en werkgeverschap benadrukt moet worden. Bij het aanvragen van subsidie dient de honorering van zzp’ers…

Lees meer