Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu en het Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK). Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.

Nieuws

20.04.2020

Reactie BKNL op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector

BKNL heeft een brief gestuurd o aan minister Van Engelshoven als reactie op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector. Lees hier de brief aan de minister van OCW.

Lees meer

20.03.2020

Brief aan minister van OCW over steunpakket culturele en creatieve sector

Kunsten ’92 heeft mede namens BKNL op 17 maart een brief gestuurd aan minister Van Engelshoven over maatregelen voor de culturele en creatieve sector vanwege het coronavirus. Om in deze crisis zo eensgezind mogelijk op te treden, presenteren de organisaties een eerste analyse en voorstel voor een aanpak. De culturele en creatieve sector wil vanzelfsprekend…

Lees meer

25.06.2019

Reactie BKNL Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

BKNL heeft met veel interesse de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 tot zich genomen en sluit zich aan bij de reactie van Kunsten ’92, ook BKNL waardeert de inzet van de minister zeer. Extra investeringen, minder regelgeving, de inzet op een beter draagvlak vanuit de regio en verbetering van de voorwaarden voor een sterke cultuursector. Bovendien is…

Lees meer
v.l.n.r XXXXXXXX en Jan Willem Sieburgh (Stedelijk Museum Amsterdam)                   Sjarel Ex (Boijmans Van Beuningen) en Eelco van der Lingen
Ralph Keuning (Museum de Fundatie) en Eelco van der Lingen (Mondriaan Fonds)        XXXXXXXXXXXX en Benno Tempel (Gemeentemuseum Den Haag)
Foto: Aad Hoogendoorn

24.06.2019

Alle kunstmusea doen mee

Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie ondertekenen richtlijn kunstenaarshonoraria. Met vier handtekeningen weer een stap dichterbij het Nieuwe Normaal; alle beeldende kunstinstellingen in Nederland trekken gezamenlijk op voor een goed honorarium voor beeldend kunstenaars. Ook het Stedelijk Museum Amsterdam (dat de richtlijn sinds mei vorig jaar toepast),…

Lees meer
cover

17.06.2019

Nieuwe editie beeldende kunst in cijfers

Welke gegevens zijn beschikbaar over presentatie-instellingen en kunstmusea? En welke cijfers zijn bekend over beeldend kunstenaars, hun werk en inkomen? Beeldende Kunst Nederland (BKNL) heeft opnieuw in beeld laten brengen wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland. De Collectieve Selfie 4 bundelt alle beschikbare gegevens over onder meer beeldend…

Lees meer