Nieuws

26.01.2022

Onderzoek Kunstmarkt 2021


Periodiek peilt de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) de markt voor beeldende kunst. De NGA deed hiervoor samen met de Nederlandse
Vereniging van Kunstbeurzen enquêteonderzoek onder galeries, kunstbeurzen en kunstkopers. In 2017 werd voor het laatst een dergelijke peiling gedaan. In 2021 is de behoefte om de stand van zaken te onderzoeken des te groter, gezien de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie en de daarop volgende maatregelen voor de gehele kunstmarkt. Om die reden is het onderzoek ditmaal breder opgezet: voor het eerst wordt ook verslag gedaan van de ontwikkelingen bij de kunstbeurzen.

Klik hier voor het Onderzoek Kunstmarkt 2021.