Nieuws

08.11.2023

Herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria


De oorspronkelijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria dateert uit 2017 en heeft in de loop der jaren een breed draagvlak in de beeldende kunstsector verworven. Mede met de steun van het ministerie van OCW heeft BKNL deze regeling herijkt in 2023. Dit is gedaan op grond van de evaluatie van de regeling door Berenschot en op verzoek van het veld. Implementatie is de eerste en periodiek onderhoud is de volgende stap. Hierin is de ketentafel BKNL met de Richtlijn Kunstenaarshonoraria een succesvolle pionier; een best practice waar BKNL enorm trots op is.

De herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria is te vinden op www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl. 

Klik hier voor het eindrapport van SiRM en PPMC naar de verdere differentiatie van de normbedragen van de Richtlijn, dat het uitgangspunt vormt voor de herijking.