Nieuws

09.07.2021

Evaluatie Richtlijn en Experimenteerreglement Kunstenaarshonorarium


De richtlijn kunstenaarshonoraria is sinds 2017 een uniek initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars. BKNL (Beeldende Kunst Nederland) heeft onderzoeksbureau Berenschot gevraagd een tweeledig onderzoek uit te voeren naar de werking van de Honorariumrichtlijn en naar het Experimenteerreglement.

Klik hier voor het evaluatierapport Richtlijn en Experimenteerreglement Kunstenaarshonorarium.