Onderzoeken

Rapport richtlijn kunstenaarshonoraria

Download PDF

25.04.2018

Een collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst

Download PDF

14.02.2018

Een collectieve selfie 2: Infographic beeldende kunstsector

Download PDF

10.07.2017

Een collectieve selfie: Trends in de beeldende kunst

Download PDF

17.01.2017

Verkenning financieringsmogelijkheden voor ondernemer-kunstenaars

Download PDF

17.10.2016

Handreiking aan kunstenaars

Download PDF

17.10.2016

Een collectieve selfie: Beter zicht op Beeldende Kunst

een collectieve selfie Download PDF

14.07.2016

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?
Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Kunstenaarshonoraria in de praktijk 2015

Risicoverevening Download PDF

13.11.2015

Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak sluitpost op de begroting. In vervolg op het inventariserend onderzoek kunstenaarshonoraria in Nederland (Ape 2014) hebben de onderzoeksbureaus SiRM en PPMC het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij zeven tentoonstellingen geanalyseerd om ‘best practices’ te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen.

Rapport Kunstenaarshonoraria 2014

Microsoft Word - Rapport KUNSTENAARSHONORARIA DEF Download PDF

27.11.2014

Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau APE op basis van interviews onder musea, presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars en een web-enquête onder kunstenaars.